silowniki

Do czego używa się kulowych zaworów z siłownikami?

W celu ochrony instalacji przemysłowych przed konsekwencjami gwałtownego wzrostu lub spadku ciśnienia medium w sieci stosuje się różne rodzaje automatycznych zaworów bezpieczeństwa. Podstawą są oczywiście zawory ręczne wyposażone w charakterystyczne pokrętło lub uchwyt zwykle poruszający się w jednej płaszczyźnie, ale w zaawansowanych instalacjach stosuje się również zawory kulowe z siłownikiem, sterowane pneumatycznie lub elektrycznie.

Kulowe zawory sterowane pneumatycznie

Gdy częścią instalacji przemysłowej jest sieć pneumatyczna, wówczas do automatyzacji procesu sterowania przepływem medium, zamykania i otwierania tego przepływu, można wykorzystać zawór kulowy sterowany pneumatycznie. Taki zawór wyposażony jest w niezależny siłownik pneumatyczny, do którego podłącza się przewody pneumatyczne. W sprzedaży znaleźć można wiele modeli tego typu urządzeń. Na stronie internetowej https://www.martechpneumatyka.pl/zawory-kulowe/zawory-kulowe-sterowane-pneumatycznie prezentowane są najpopularniejsze wersje pneumatycznych zaworów kulowych jedno- i dwukierunkowych, w tym zawory dwu- i trzyczęściowe, przeznaczone do wspawania, trójdrożne, wyposażone w kołnierz, do instalacji wysokociśnieniowych, a nawet modele zaworów wykonane z tworzywa PVC.

Elektrozawory kulowe

Do automatyzacji procesu sterowania przepływem medium w sieci można wykorzystywać zarówno kulowe zawory pneumatyczne, jak i elektrozawory, czyli zawory kulowe sterowane siłownikiem elektrycznym. Tego typu urządzenia stosuje się w instalacjach, w których nie ma dostępu do sieci pneumatycznej. Również w tym przypadku sterowanie zaworem nie wymaga osobistego przekręcenia pokrętła czy przesuwania uchwytu przez pracownika obsługującego instalację. Siłownik jest podłączony do sterownika elektronicznego i pracuje w sposób zgodny z określonym programem. Oczywiście elektrozaworem pracownik może sterować niezależnie od programu. Wystarczy, że siłownik zostanie podpięty do panelu kontrolnego. Wówczas naciśnięcie odpowiedniego przycisku uruchamia siłownik, zamykając lub otwierając zawór i zwalniając lub blokując przepływ medium, gazu lub cieczy.

Zaworów kulowych wyposażonych w siłowniki pneumatyczne lub elektryczne używa się do zdalnego blokowania i uruchamiania przepływu medium, cieczy lub gazu, w różnorodnych instalacjach, przede wszystkim przemysłowych. To wygodny sposób na zarządzanie wieloma procesami technologicznymi z poziomu głównego panelu sterującego i ułatwienie pracy, gdy zawory są instalowane w miejscach potencjalnie niebezpiecznych lub trudno dostępnych.

Dodaj komentarz